Završna konferencija EduFootprint PLUS projekta

Završna konferencija projekta EduFooprint Plus biti će održana 19. i 20.5. u Mantovi (Italija).
Na konferenciji će osim predstavnika REA Sjever sudjelovati i predstavnici Gradova osnivača (Koprivnice, Varaždina i Virovitice) te ostali projektni partneri.
Pridruženi partneri svake od zemalja partnera pružiti će podršku provedbi projekta, kao i upotrebi alata razvijenih u sklopu Projekta, potpisivanjem memoranduma o razumijevanju.
Podsjetimo, cilj EduFootprint Plus projekta je smanjiti ekološki otisak zgrada javne namjene pomoću metode procjene cjeloživotnog ciklusa proizvoda (LCA) te korištenjem alata (kalkulatora i aplikacije) razvijenih u okviru projekta. Na temelju izvršene analize odabranih pilot-zgrada, biti će predstavljene i ciljane mjere poboljšanja obzirom na problematične kategorije utjecaja. Trenutna pilot-zgrada u okviru projekta je OŠ Đuro Ester, a u planu je priključenje još nekoliko objekata iz Koprivnice, Varaždina i Virovitice
EduFootprint Plus projekt financiran je iz Interreg MED programa, sredstvima Fonda za regionalni razvoj.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content