Poziv na sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – modernizacija javne rasvjete grada Koprivnice

Grad Koprivnica je donio odluku o sveobuhvatnoj modernizaciji javne rasvjete prema EPC modelu. Pripremu EPC modela sa svim kriterijima i kompletnom dokumentacijom o nabavi Grad je povjerio Regionalnoj energetskoj agenciji Sjever. U svrhu istraživanja tržišta organiziramo sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima koji će biti održan 10. rujna 2019. godine u 12:00 sati u Gradskoj vijećnici […]