druga radionica za učenike s posebnim potrebama naslovna (1)

Održana druga radionica o proširenoj stvarnosti za učenike s posebnim potrebama

Nakon prve radionice koja je održana ispred Srednje Škole Koprivnica, održana je i druga prezentacija interaktivne igre za učenike s posebnim potrebama i njihove nastavnike te pedagoge u prostorijama COOR-a Podravsko sunce.

Učenicima je na zanimljiv način predstavljena igra sa sadržajem vezanim uz energetiku i okoliš.

Kroz prezentaciju, učenici su upoznali maskotu igrice, Mirka Reciklirka koji je za učenike pripremio nagradni kviz o ekologiji. Nakon što su učenici odgovorili točno na sva pitanja koja im je Mirko postavio, primili su zanimljive promotivne nagrade osigurane kroz projekt Green AURA.

Također, učenicima je objašnjeno da pomoću aplikacije Equinox XR, koju mogu preuzeti putem svog pametnog telefona, mogu sudjelovati u igri lokacijske proširene stvarnosti na ukupno 14 lokacija po Gradu Koprivnici (Popis AR lokacija – Green AURA – Google moje karte) gdje će ih Mirko Reciklirko upoznati sa sadržajem vezanim uz energetiku, energetsku učinkovitost, recikliranje, obnovljive izvore energije i sl.

Projekt „Setting up cooperation of GREEN Communities with AUgmented Reality Assisted living labs“ (Green Aura) financiran je iz Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.

druga radionica za učenike s posebnim potrebama (1)
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content