Climate Action Zlatibor

CA Zlatibor EUKI financiranje

Glavni cilj je osnivanje Centra kompetencija za održivu energiju, pružanje znanja zaposlenicima i prijenos primjera dobre prakse iz Republike Hrvatske.

Social Green – nastavak

Social Green

U nastavku projekta Social Green razvijamo politike pomoći građanima u riziku od energetskog siromaštva koje će biti otpornije na utjecaje kriza poput pandemije COVID-19.

Prominent PLUS

Prominent PLUS logo

Nastavak projekta Prominent MED-a ima za cilj u nove MED zemlje i regije proširiti znanje i iskustvo koje smo stekli u postupcima javne nabave inovacija u inicijalnom projektu.

COMPOSE Plus

COMPOSE PLUS logo

Projekt prenosi rezultate inicijalnog projekta COMPOSE i razvijene metodologije i alata na partnere koji nemaju iskustva u provedbi projekata povezanih s energetskom učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.  

EduFootprint Plus

EduFootprint PLUS logo

Cilj projekta je poboljšati kvalitetu života ljudi koji žive u zgradama i koji ih koriste. U svrhu ostvarenja navedenog cilja jačamo kapacitete javnih vlasti kako bi efikasno primjenjivali alate i rezultate inicijalnog EduFootprint projekta u sklopu planiranja strategija obnove, uzimajući u obzir pojednostavljeni pristup analize životnog ciklusa proizvoda.

Green AURA

Green AURA logo

Cilj projekta je podizanje svijesti građana o klimatskim promjenama, promicanje energetske učinkovitosti te povećanje životnog standarda. U cilju boljeg razumijevanja tematike, informacije se prenose interaktivno, pomoću AR rješenja.

REACT

REACT logo

Cilj projekta REACT je stvaranje nove kvalifikacije na EU razini – Europski tehničar iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu (EEEBT), prema Europskom kvalifikacijskom okviru (EQF) razine 4.

C-Track 50

C-Track 50 logo

Projekt ima za cilj podržati lokalne i regionalne vlasti u razvoju, financiranju i implementaciji ambicioznih akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka s ciljem dostizanja klimatske otpornosti i ugljične neutralnosti do 2050. godine.

Prominent MED

Cilj projekta bio je osmisliti i testirati postupak javne nabave inovacija za male općine u mediteranskim zemljama u Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Hrvatskoj. Predmet javne nabave inovacija bila su rješenja koja bi mogla boljom realizacijom potreba iz područja energetske obnove zgrada javne namjene u navedenim državama.

COMPOSE

COMPOSE logo

Projekt ima za cilj povećati udio obnovljivih izvora energije posebice u ruralnim područjima u kojima je važno uključiti energetiku u sva područja prilikom planiranja investicija i mjera koje nisu povezane s energijom. Za potrebe ostvarenja cilja osmišljena je metodologija u obliku COMPOSE alata koji pomaže u svim etapama planiranja provedbe projekata. 

Skip to content