REACT

REACT logo

Cilj projekta REACT je stvaranje nove kvalifikacije na EU razini – Europski tehničar iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu (EEEBT), prema Europskom kvalifikacijskom okviru (EQF) razine 4.

C-Track 50

C-Track 50 logo

Projekt ima za cilj podržati lokalne i regionalne vlasti u razvoju, financiranju i implementaciji ambicioznih akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka s ciljem dostizanja klimatske otpornosti i ugljične neutralnosti do 2050. godine.

Prominent MED

Cilj projekta bio je osmisliti i testirati postupak javne nabave inovacija za male općine u mediteranskim zemljama u Portugalu, Španjolskoj, Italiji i Hrvatskoj. Predmet javne nabave inovacija bila su rješenja koja bi mogla boljom realizacijom potreba iz područja energetske obnove zgrada javne namjene u navedenim državama.

COMPOSE

COMPOSE logo

Projekt ima za cilj povećati udio obnovljivih izvora energije posebice u ruralnim područjima u kojima je važno uključiti energetiku u sva područja prilikom planiranja investicija i mjera koje nisu povezane s energijom. Za potrebe ostvarenja cilja osmišljena je metodologija u obliku COMPOSE alata koji pomaže u svim etapama planiranja provedbe projekata. 

Social Green

Social Green

Cilj projekta je zajedničko rješavanje problema stambene deprivacije i energetske učinkovitosti u okviru sektora socijalnog stanovanja, s krajnjim ciljem smanjenja emisija CO2.

BOOSTEE-CE

BOOSTEE-CE logo

Cilj projekta je razviti i implementirati rješenja za povećanje energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene kao i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kako bi se u konačnici smanjila potrošnja energije.