Završna konferencija EduFootprint PLUS projekta

Završna konferencija projekta EduFooprint Plus biti će održana 19. i 20.5. u Mantovi (Italija). Na konferenciji će osim predstavnika REA Sjever sudjelovati i predstavnici Gradova osnivača (Koprivnice, Varaždina i Virovitice) te ostali projektni partneri. Pridruženi partneri svake od zemalja partnera pružiti će podršku provedbi projekta, kao i upotrebi alata razvijenih u sklopu Projekta, potpisivanjem memoranduma […]

Iskusite proširenu stvarnost uz pomoć projekta Green AURA

Green AURA logo

Održano je i službeno predstavljanje projekta Green AURA i na području Grada Koprivnice postavljene su table za pristupanje AR sadržaju. Zahvaljujući projektu Green AURA građani na interaktivan način imaju priliku naučiti nešto novo na ulicama Grada. Na 14 lokacija postavljene su table s uputama i interaktivni 3D AR sadržaj (proširene stvarnosti) približen svim dobnim skupinama, […]

Odobrena su 2 nova projekta za izgradnju fotonaponskih elektrana

Odobrene su nam dvije prijave projekta iz poziva „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“ u okviru programa „Energija i klimatske promjene“, financirane bespovratnim sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora. Projekt „One Sun Connecting North and South“ okuplja 18 partnera, a REA Sjever bit će vodeći partner projekta. Projekt omogućuje postavljanje 29 fotonaponskih elektrana na objektima javne namjene […]

Webinar – Uključenost dionika s tržišta u proces nabave inovacija

Save the date! – 26.04.2022. Sudjelovat ćemo na webinaru pod nazivom „Market engagement“ na kojem ćete saznati na koji način uključiti dionike s tržišta u proces nabave inovacija. Izlaganja će biti održana na engleskom jeziku. REA Sjever na webinaru će predstaviti praktična iskustva angažiranja tržišta u postupak javne nabave inovacija, stečena prilikom obnove dječjeg vrtića „Loptica“ u suradnji s […]

Besplatni trening na temu JAVNE NABAVE INOVACIJA

Pridružite nam se na besplatnom treningu na temu javne nabave inovacija!  Iskusni stručnjaci iz Velike Britanije, Španjolske i Grčke svoja će znanja predstaviti 23. ožujka 2022. u vremenu od 10:00 do 15:00 sati (CET) na Zoom platformi, na engleskom jeziku.  Doznajte kako provesti nabavu inovacija, koji su njeni pozitivni učinci te poslušajte o primjerima dobre […]

Social Green – nastavak

Social Green

U nastavku projekta Social Green razvijamo politike pomoći građanima u riziku od energetskog siromaštva koje će biti otpornije na utjecaje kriza poput pandemije COVID-19.

EUCityCalc

Cilj projekta je razviti alat koji će pružiti potporu javnim vlastima u planiranju ostvarenja ciljeva prema klimatskoj neutralnosti.

nZEB Ready

nZEB Ready logo

Projekt ima za cilj potaknuti aktivnosti na tržištu i potražnju za energetskim vještinama i stručnjaka u svom području u svrhu povećanja spremnosti tržišta za učinkovitu provedbu nZEB-a.

Prominent PLUS

Prominent PLUS logo

Nastavak projekta Prominent MED-a ima za cilj u nove MED zemlje i regije proširiti znanje i iskustvo koje smo stekli u postupcima javne nabave inovacija u inicijalnom projektu.

COMPOSE Plus

COMPOSE PLUS logo

Projekt prenosi rezultate inicijalnog projekta COMPOSE i razvijene metodologije i alata na partnere koji nemaju iskustva u provedbi projekata povezanih s energetskom učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.