Završna konferencija EduFootprint PLUS projekta

Završna konferencija projekta EduFooprint Plus biti će održana 19. i 20.5. u Mantovi (Italija). Na konferenciji će osim predstavnika REA Sjever sudjelovati i predstavnici Gradova osnivača (Koprivnice, Varaždina i Virovitice) te ostali projektni partneri. Pridruženi partneri svake od zemalja partnera pružiti će podršku provedbi projekta, kao i upotrebi alata razvijenih u sklopu Projekta, potpisivanjem memoranduma […]

Odobrena su 2 nova projekta za izgradnju fotonaponskih elektrana

Odobrene su nam dvije prijave projekta iz poziva „Povećanje kapaciteta za proizvodnju solarne energije“ u okviru programa „Energija i klimatske promjene“, financirane bespovratnim sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora. Projekt „One Sun Connecting North and South“ okuplja 18 partnera, a REA Sjever bit će vodeći partner projekta. Projekt omogućuje postavljanje 29 fotonaponskih elektrana na objektima javne namjene […]

Webinar – Uključenost dionika s tržišta u proces nabave inovacija

Save the date! – 26.04.2022. Sudjelovat ćemo na webinaru pod nazivom „Market engagement“ na kojem ćete saznati na koji način uključiti dionike s tržišta u proces nabave inovacija. Izlaganja će biti održana na engleskom jeziku. REA Sjever na webinaru će predstaviti praktična iskustva angažiranja tržišta u postupak javne nabave inovacija, stečena prilikom obnove dječjeg vrtića „Loptica“ u suradnji s […]

Besplatni trening na temu JAVNE NABAVE INOVACIJA

Pridružite nam se na besplatnom treningu na temu javne nabave inovacija!  Iskusni stručnjaci iz Velike Britanije, Španjolske i Grčke svoja će znanja predstaviti 23. ožujka 2022. u vremenu od 10:00 do 15:00 sati (CET) na Zoom platformi, na engleskom jeziku.  Doznajte kako provesti nabavu inovacija, koji su njeni pozitivni učinci te poslušajte o primjerima dobre […]

Social Green – nastavak

Social Green

U nastavku projekta Social Green razvijamo politike pomoći građanima u riziku od energetskog siromaštva koje će biti otpornije na utjecaje kriza poput pandemije COVID-19.

EUCityCalc

Cilj projekta je razviti alat koji će pružiti potporu javnim vlastima u planiranju ostvarenja ciljeva prema klimatskoj neutralnosti.

nZEB Ready

nZEB Ready logo

Projekt ima za cilj potaknuti aktivnosti na tržištu i potražnju za energetskim vještinama i stručnjaka u svom području u svrhu povećanja spremnosti tržišta za učinkovitu provedbu nZEB-a.

Prominent PLUS

Prominent PLUS logo

Nastavak projekta Prominent MED-a ima za cilj u nove MED zemlje i regije proširiti znanje i iskustvo koje smo stekli u postupcima javne nabave inovacija u inicijalnom projektu.

COMPOSE Plus

COMPOSE PLUS logo

Projekt prenosi rezultate inicijalnog projekta COMPOSE i razvijene metodologije i alata na partnere koji nemaju iskustva u provedbi projekata povezanih s energetskom učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.  

EduFootprint Plus

EduFootprint PLUS logo

Cilj projekta je poboljšati kvalitetu života ljudi koji žive u zgradama i koji ih koriste. U svrhu ostvarenja navedenog cilja jačamo kapacitete javnih vlasti kako bi efikasno primjenjivali alate i rezultate inicijalnog EduFootprint projekta u sklopu planiranja strategija obnove, uzimajući u obzir pojednostavljeni pristup analize životnog ciklusa proizvoda.